FUN

خنده و شادی و روده بر شدن

یكی از فانتزیام اینه که اونایی رو كه پستامو میخونن می خندن ولی کامنت نمیزارنو

پیدا كنم اونقد با دمپایی ابری خیس بزنمشون تا خون بالا بیارن !!!

 تادلم خنک شه حقتونهمنو عشقم


برچسب‌ها: یکی از فانتزیام اینه

[ پنجشنبه یازدهم مهر 1392 ] [ 14:51 ] [ vahidshaah ]

[ ]

سلاااااااااااااااااااااام به دوستای خوبم


خوبید؟؟؟؟؟؟؟


امیدوارم همیشه شاد باشید


این وبلاگ برای شاد کردنتونه حسابی بخندید


یادتون باشه که فقط باید خندید واسه دقایقی غصه هاتونو فراموش کنید


نظر یادتون نره هااااااااا


مرررررررررررررررررررسیبرچسب‌ها: با نظر دادن

[ شنبه بیست و هفتم اسفند 1390 ] [ 15:59 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
.
.
.
.
.
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ،،،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ
ﻣﯿﺪﻩ :
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،،،
ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ
ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ ﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ
ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ .
.
.
ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛
ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،A (69)A (69)
ﺁﺧﻪ ﺁﯼ ﮐﯿﻮ ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ
ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ...


برچسب‌ها: خانوم است دیگر

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 23:33 ] [ vahidshaah ]

[ ]

زنگ زدم خونه ی داداشم،ﺑرادرزادم ﮔﻮﺷﻲ
ﺭﻭﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .
ﮔﻔﺘﻢ : سلاﻡ،ﺑﮕﻮﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻪ.
ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﻴﺸﻪ،ﺩﺍﻟﻪ ﮔﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﺑﺎت کجاس؟
ﮔﻔﺖ : ﺩﻡ ﺩﻟﻪ،ﺩﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎ ﭘﻠﻴﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻋﻠﻲ ﮐﻮ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﻢ ﻟﻔﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎﻟﺴﺘﺎﻧﺎﻟﻮ ﺑﮕﻠﺪﻩ.
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮒﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﻢ ﻟﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﮔﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯﺷﺪﺕ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻲ
ﮐﺮﺩﻡ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻔﺘﻢ : مگه ﭼﻲ ﺷﺪﻩ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻢﺷﺪﻡ. :|
ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﻳﻲ؟ ﮔﻔﺖ : ﺯﻳﻞ ﺗﺨﺘﻢ ....


برچسب‌ها: توله سگ واقعی

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 21:34 ] [ vahidshaah ]

[ ]

نزدیك اذان صبح
زن: عباس پاشو، سحره.
مرد (خواب آلود): بهش بگو فردا بهش زنگ می زنم !
رحم الله من یقرا فاتحه مع الصلوات !

.

.

.

همه رقاصا میرن جهنم به جز
اونایی که بندری میرقصن
چون :
.
.
.
.
وسط رقص هی میگن :
توبه توبه توبه ، توبه توبه توبه ، توبه توبه توبه :))))))

.

.

.

مورد داشتیم دختره پست گذاشته توله سگه من کیه...؟
.
.
اونوقت تمام پسرایه ادلیستش زیره پستش شروع به هاپ هاپ کردن...
ولی من رویه حسابم با این توله سگ ها نیس..
با اون دیوثیه که زیر پستش کامنت گذاشته من پاکوتام..
من پاکوتام تو رو خدا منو انتخاب کن

.

.

.

اون روز به دوس دخترم میگم عزیزم زیاد حرف نزن سیاه و کبود میشی

میگه آخه چه ربطی داره؟؟؟

میگم آخه میزنم سیاه و کبود میشی :)))))

من :))))

دوس دخدرم :((((((

.

.

.

عجب وبلاگ با فرهنگی، عجب انسانهای فرهیخته ای اینجا میان
.
.
.
.
.
( دکتر علی شریعتی در حال بازدید از وبلاگ من)

:))))))

 


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 16:39 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ﻫﺪﻑ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺷﺒﻬﺎﯼ ﻗﺪﺭ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺍﺣﯿﺎ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻭ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺍﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺳﯿﺰﺩﻩ ﺑﺪﺭ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﻭﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ ﻫﺎ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﻤﯿﺰﻥ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮﻧﺪﻥ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺯﯾﺮِ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺟﺒﻬﻪ ﮔﯿﺮﯼ : ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻮﻫﺮ
ﺟﺮﻋﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺬﺍﺭ ..


برچسب‌ها: اهداف خانوما در مکان های مخلتف

[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 13:10 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ماه رمضون هم دیگه داره تموم میشه
دیدین کاری نداشت؟؟
همون دو روز اولش سخت بود که با عذاب وجدان ناهار میخوردیم، بقیشو راحت خوردیم


برچسب‌ها: ماه رمضونم داره تموم میشه ها

[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 3:2 ] [ vahidshaah ]

[ ]

دوس دخترم زنگ زده
با گریه میگه :میخوان منو از تو جدا کنن!
داره واسم خواستگار میاد، نمیدونم قراره چی بشه!
وااااای خدای من اگه جوابم مثبت باشه چی؟!
هیچ وقت خودمو نمیبخشم!!!
:|

.من :|

خواستگار :|

اداره ثبت احوال :|

سازمان بهزیستی :|

.

 

.

.

.

کرم ریختن یعنى
.


.
.شب عروسى تو غذاى داماد کافور بریزى... :)))

.

.

.

درسته ته ریش ادم رو جذاب میکنه .
.
.
ولی به بعضی از این دختر دبیرستانیا اصلا نمیاد

.

.

.

ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ، ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ، ﻋﺸﻖ ﻭ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻏﻪ، ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ، ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ،
ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ، ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ، ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ، ﻣﺜﻞ ﻻﺷﺨﻮﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ !!!!!!!!!!!!
.
ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺶ ﺑﺪﻡ، ﯾﺎ ﺑﺰﻧﻢ ﻟﻬﺶ ﮐﻨﻢ؟ : ((( |: : (((((((((((

.

.

.

الان بازیا همه كامپیوتری شده بچه ها همهمه سوسول شدن زمان ما سوسولی ترین بازی خر پلیس بود
.
ما واسه بازی میرفتیم بیرون مادرمون مارو از زیر قرآن رد می كرد یه جورایی وقتی از خونه میرفتم بیرون به قصد شهادت می رفتم

.

.

.

به خاله ام که آمریکا زندگی میکنه با کلی ذوق و شوق گفتم:
خاله من خیلی دوست دارم بیام اونجا زندگی کنم.

برگشته میگه: خوب اینجا کسی رو داری بری پیشش؟ :|

خاله که نیست لامصب عمه است واسه خودش!! :|

.

.

.

زن شب میگوزه میخواد ببینه شوهرش بیداره یانه،بهش میگه غلام شما چند تا برادرید؟
.
.
.
.
شوهرش میگه اگه بوی چست امشب یکیمونه نکشه پنج تا


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 3:1 ] [ vahidshaah ]

[ ]

خونه ی مادر بزرگه الان آپارتمانه
خونه ی مادر بزرگه استخر و لابی داره

خونه ی مادر بزرگه wifi ی مفتی داره
... خونه ی مادر بزرگه دیش و LNB داره

کنار خونه ی اون همیشه پارتی برپاست/پارتیهای محله پر شور و شوق و غوغاست
مادر بزره الان مازراتی سواره/رنگ موهاشم هر روز جور واجورو باحاله..

خونه ی مادر بزرگه الان اپارتمانه
خونه ی مادر بزرگه استخر و لابی داره

خونه ی مادر بزرگه wifi ی مفتی داره
خونه ی مادر بزرگه دیش و LNB داره

مادر بزرگه الان شلوار جین می پوشه/کفش کالج و کیفش همیشه روبه روشه
مادر بزرگه هرشب Gem Tv رو میبینه/خرم سلطان و سنبل لامیارو میبینه

خونه ی مادر بزرگه هنوز خیلی باحاله
خونه ی مادر بزرگه حرفای خاصی داره...


برچسب‌ها: خونه مادربزرگه

[ جمعه سوم مرداد 1393 ] [ 2:49 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ﺍﻧﺼﺎﻓﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﺁﺩﻣﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻮﺩ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ
ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺯﯾﻠﻮ، ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺭﻭﺳﯿﻪ
ﺭﻭ ...
ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ
ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺩﯾﻤﺶ
ﺑﻌﺪﺵ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺯﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺯ
ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺯ ﺑﺮﺯﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺩﯾﻤﺶ ﺑﺎﺧﺘﻪ !!!


برچسب‌ها: دچار گوزش مغزی شدم

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 0:19 ] [ vahidshaah ]

[ ]

بعضي از اونا واقعاً مي خونند وقتي ميرن سر كتاب تا يكي دو ساعت ديگه كلشونو از كتاب بر نمي دارند . عادت دارند زير مطالب كتاب خط بكشند كه بعدا بخونند


بعضي هاشون هم كه مثلا درس مي خونند كتاب جلوشونه چشمشون هم روي كتابه ولي حواسشون يه جاي ديگست ...


يه عده اي هم هستند كه به بهونه اينكه مشكل دارن زنگ ميزنند خونه دوستشونو دوستشون هم از خدا خواسته حدود يك ساعت و اندي به طوري كه اشك و دود تلفن در مياد براي هم قصه بي بي چساره تعريف مي كنند.


                               
 و اما پسر ها:


يا درس نمي خونند يا وقتي مي خواند بخونند بايد حسش بياد. وقتي حسش مياد كه شب امتحانه ...


يه كم كه درس  خوندند يه موردي پيش مياد و بهش خيره مي شوند


و به يه چيزي فكر مي كنند بعد انگار كه درس خوندند بلند ميشند ميرن استراحت مي كنند بعد از يك ساعت استراحت دوباره ميرند ميشينند فكر مي كنند . وقتي فكرشون تموم شد كتاب را ورق ميزنند يه كم براندازش ميكنند وزنش مي كنند استخاره مي كنند براي خودشون تقسيمش مي كنند ميگند تا ساعت فلان اينقدر مي خونم تا ساعت فلان اينقدر بعد ميرن استراحت كنند . حين استراحت حسشون  تموم ميشه


حال ندارند برند  بخونند ولي چون مي دونند فردا امتحان دارند پا ميشند ميرند سر كتابشون.همينجور كه مي خونند هيچي حاليشون نيست چون جاي ديگه فكر مي كنند(لازم به ذكر است كه هيچ وقت در هيچ موقعيتي فكر نمي كنند فقط موقع درس خوندن فكرشون مياد) بعد از نيم ساعت دوباره ميرن استراحت، بعد سه ربع استراحت مي بينند خيلي دير شده .دوباره ميرنند درس بخونند اين بار مي خونند يه چيزايي هم ياد ميگيرند ولي چيزايي كه ياد نمي گيرند را ميذارند كه فردا از دوستاش بپرسند يه كم به معلمشون فحش ميدند مي گند اينارو درس نداده . خلاصه آخرش نميرسند كتاب را تموم كنند فردا ميرند ميبينند كه دوستاشون يه چيزايي مي گند كه تا حالا به گوششون نخورده بعد اعصابشون خرد ميشه اونايي هم كه خونده بودند يادشون ميره به همين سادگی


برچسب‌ها: فرق درس خوندن دخترا و پسرا

[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 16:56 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ماه عسل رو که دیدم فکر کنم الان تو ایران مسابقه صبر و تحمل بزارن حضرت ایوب جزو 10تای فینالیستم هم نمیاد!

.

.

.

میگن wc های جهنم...
توش پرسوسک بالدارگندست
فقط شیراب جوش داره
دمپاییش همیشه خیسه
شلنگشم همیشه افتاده رو زمین
تازه فرشته عذاب پشت در وایساده هی در میزنه میگه زود بیا بیرون
طول wc سه متره درشم ازبیرون بازمیشه قفلم نمیشه!!!
حالا هی گناه کن!!!

.

.

.

یه دوس دخترم نداریم ;
.
بشینیم نگاش کنیم اونم بگه :
.
نگااااا دااااره ؟؟؟
.
ماهم بگیم :
.
.
.دیدن خر صفااااا دااااره !

.

.

.

ﺣﺎﻻ ﮔﺎﻭﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺐ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺭﻭ
ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﮐﻪ ﺑﺮﺍﻡ !
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ
ﺳﺎﺯﻥ؟

.

.

.


آنچه که برای خود نمی پسندی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نگهدار تولد یکی از دوستات بکن تو پاچش :|

.

.

.

پشت دریاها شهریست
.
.
.
.
همه لخت
.
.
.
اووووووووووف قایقی خواهم ساخت مثل خر پارو خواهم زد
سهراب وقتی فهمید تایلند کجاست :))))))

.

.

.

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
۸۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺏ ۸۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﯾﮑﯽ
ﺍﺳﺖ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﺎﺟﻨﺎﻕ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :)))))))

.

.

.

ﻳﻪ پسر ﺧﻮﺏ : ﻧﻪ ﻫﺮﺯ ﻣﻴـــﭙﺮﻩ ، ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ، ﻧﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﻴﻜﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ,,,
.
.
.
.
.
.

و ﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ :|  (واسه دختر خانوما نوشتم دلشون نشکنه هااا )

 


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 19:33 ] [ vahidshaah ]

[ ]

تو دانشگاه خوردم به یه دختره جزوه هاش ریخت برگشت گفتش
هوووووووووووو مگه کوری عــوضی :|
من منتظر بودم عاشق هم شیم!!!
دیدم نشد
باز دوباره رفتم عقب مث چی اومدم خوردم بهش
بازم عاشقم نشد
دفه سوم اومدم عقب باسر رفتم تو شکمش گفتم ایندفه عاشخم میشه ...
هیچی عاغا چشتون روز بده نبینه دعوا شد دختره افتاد دنبالم حراست دانشگاه اومد خلاصه ....مو پاره کردن الان با ... پاره دارم پست میزارم :|
.
.
.
.
.
.
.
.
دیوثا تو این فیلما دروغ میگن فقط


برچسب‌ها: مملکته ما داریم

[ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 ] [ 14:9 ] [ vahidshaah ]

[ ]

دخترای مجرد توجه کنن !!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 150 تومن میگیرم میام خواستگاری تون که شما هم رد کنین ،اعتبارتون تو خانواده و فامیل بره بالا ...
(گل و شیرینی با خودتونه )
فقط بالاغیرتا رد کنین که شر نشه


برچسب‌ها: دخترای مجرد توجه کنن

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 13:3 ] [ vahidshaah ]

[ ]

از یارو میپرسن طولانی ترین شب سال کی هستش؟ میگه: شبی که با زنت قهری و
.
.
.
.
.
.
دامن کوتاه پوشیده :)))

.

.

.

پدر جان اين حرکات در شأن شما نيست! برو کنار بذار کارمو بکنم!
.
.
.
.
.
پريدن جنتي جلوي تلسکوپ گاليله!!

.

.

.

مرد:عزیزم آماده شدی بریم؟!
.
.


.
زن: عزیزم گفتم 5 دقیقه ی دیگه آمادم،
احتیاجی نیست هر نیم ساعت صدام کنی

.

.

.

ﺳــﺎﭘــﻮﺭﺕ + ﻣــﺎﻧــﺘــﻮ ﺟــﻠﻮ ﺑــﺎﺯ + ﻭﺯﺵ ﺑـــﺎﺩﺩﺩﺩﺩ
.

.
.
ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ ﺁﺥ
ﻳﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺧﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ .

.

.

.


ینی اگه قیافه ی دخترا رو بعد از حموم بزاری رو پاکت سیگار.
.
.
.
.
..
بدون شک همه سیگار رو ترک میکردن

.

.

.

اونقدر ته دلم روشنه.....
که نور میگوزم....
نخند دیوونه!! جمله فلسفیه!! به عمقش دقت کن!!!
.

به این درجه از عرفان رسیدم من.....
؛))))))


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 13:1 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ﻟﻄﻔﺂ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺑﮕﻪ ﺗﺎ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺰﻧﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻩ
ﻭﺍﻻ .....
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ؟ !
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ !
ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﭘﺬﯾﺮﻡ


برچسب‌ها: هرکی انتقاد داره بیاد بگه

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 13:1 ] [ vahidshaah ]

[ ]ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﻭﻗــﺖ ﺯﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﻣﻦ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ …!!

میگما !!! یه وقت زشت نباشه با این سن و سال، بارون كه میاد، ما هیچ خاطره اى تو ذهنمون زنده نمیشه!

میگم که هوا اینقد دو نفرس یه وقت زشت نباشه من تنهایی میرم بیرون!؟

یه وقت زشت نباشه


ما به عنوان یه پسر ، ابرو بر نداشتیم

میگم یه وقت زشت نباشه
ما یه عکس با آیفون ، رو به رو آینه نداریم ؟

میگم یه وقت زشت نباشه
حالا که همه با وی چت کار میکنن
ما هنوز با همون یاهو مسنجر کار میکنیم 

میگم یه وقت زشت نباشه
دیروز با مامانم دعوا کردم ، امروز آلبوم بیرون ندادم ؟

میگم یه وقت زشت نباشه
همه این روزا با آپشِن های آیفونشون پز میدن ، ولی ما هنوز با چراغ قوه ی 1100 مون پُز میدیم ؟ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺯﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪﻣﻦ ﻋﮑﺲ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﻮ ﺩستم ﻧﺪﺍﺭﻡ


برچسب‌ها: میگم یه وقت زشت نباشه

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 12:55 ] [ vahidshaah ]

[ ]

يه سال ساعت دوازده شب داشت برف میومد منم خوشحال گفتم آخ جون فردا تعطیله
یهو برف قط شد !!
بارون اومد برفا آب شد!!
بارونم بند اومد ....
کم مونده بود نصفه شبی خورشید شروع کنه به تابیدن:||

:|


برچسب‌ها: شانسم نداریم که

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 21:4 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻱ ﻛﻲ ﺑﺮﺍﺕ ﻛﺎﺩﻭ.
ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ؟.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻨﺘﻲ..

.

.

.

یارو میره تایلند ، سوار اتوبوس میشه
مامور اتوبوس: a ticket
یارو :چی؟
مامور : a ticket
یارو :من که نمی فهمم! مرتیکه خر
مامور :هوی؛ به من میگی خر؟
نفر سوم :آقایون چرا دعوا میکنین؟
زشته مملکت غریب صلوات بفرستین
کل اتوبوس:
اللهم صل علی محمدو آل محمد...

.

.

.

اين دخترا واقعا چيکار ميکنن ميرن دستشويي صداي گوزشون نمياد؟
به ما هم ياد بدين خب ديوثا
.
.
.
.
.
.
دیروز تو تو مهمونی رفتم دستشویی گوزیدم تا نیم ساعت روم نمیشد بیام بیرون

.

.

.

.

ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ ﺯﻧﻪ ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ .....
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﯿﺎﺩ !!
ﺍﻧﻘﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﯾﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﺩﻥ !!!

.

.

.

يه روز يه چينيه ميره بالاي كوه داد ميزنه:
سا لاو لان هين شين تا نيي
يهو از كوه صدا مياد:

كصافط پدرسگ خيلي سخت بود يه بار ديگه بگو =)))

.

.

.

ميدونى چرا چوبه خدا صدا نداره...؟؟

.
.
.
.
.
.

 

.
.

 

.
.
.

اخه نميزنه... فوروميكنه...!! :|

 


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ] [ 0:40 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ارسطو را گفتند: "ادب از که آموختی؟"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
ارسطو قدری نگریست و گفت:
نه! وجدانا" کجای قیافه ی من به لقمان می خوره؟!
:)))

.

.

.

مورد داشتیم طرف 3 ساعت نشسته عکسشو کنار لامبورگینی فتوشاپ کرده
.
.
.
.
.
.
.


آخرشم زیرش نوشته: بچه ها مازارتی جدیدم خوشگله؟

.

.

.

به مامانم گفتم من ماه دیگه یا میرم اسپانیا یا تایلند عشق و حال
گفت :روزه ای؟
گفتم :آره
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
گفت :الآن گه زیادی خوردی، باطل شد….

.

.

.

ﺩﺧﺘﺮ 14 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﺍﻧﮕﺎﺭ 26 ﺳﺎﻟﺸﻪ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺯﻥ 40 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﺍﻧﮕﺎﺭ 14 ﺳﺎﻟﺸﻪ |: ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻮﻧﻪ
ﺩﻳﻮﻭﻧﻤﻮﻥ ﻛﺮﺩﻳﻦ ((((:

.

.

.

رﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺰ ﺑﺨﺮﻡ
.
.
.
....
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ تو ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﭘﻔﮑﺎ ﻣﯿﮕﻪ :
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﺯﯾﻦ ﭘﻔﮑﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺎﺩ برامون دخترم گفت مرسی و رفت :|

اصن داغونم کرد می فهمی داغوووون

.

.

.

ساپورت چیست ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چیزیه كه ممكنه 20تومن باشه ، ولی پسرا با ماشینای 200تومنی تو كفشن =))))
بد چیزیه لامصـــب .


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 20:19 ] [ vahidshaah ]

[ ]


سه تا زن ،يكي شوهردار،يكي نامزددار ويكي دوست پسردار يه شب باهم قرارميزارن لباس چرم سكسي بپوشن وعكس العمل طرفاشونُ ببينند.
فرداصبح:
اونكه دوس پسر داشته:
اوه دوس پسرم تامنو ديد گفت خيلي خوشگلي عزيزم! تو بايد مال من بشي و...
اونيكه نامزد داشته:
نامزدم خيلي هيجانزده شد و گفت :
خيلي زيبا شدي عزيزم,درست مثل هميشه و کلّي "لاو" تركونديم!
اونيكه شوهرداشته:
شوهرم اومدخونه ومنُ كه ديد گفت:
" شام چي داريم بتمن؟!


______________________________________مشهدیه قله ی اورست رو فتح می کنه

بهش می گن مشوقت کی بود

میگه: کدوم بی ناموسی بود که به مو گُف ای بالا درن شله مِدَن..


_________________________________________

قبلنا می‌گفتن مرد باید ایستاده بمیرد یا با گلوله سربی توی سینه !!

مردای امروزم زیر موچین و بوتاکس و پروتز و عمل بینی‌ جون ندن خیلیه !

___________________________________
به این نتیجه رسیدم جنتي ديگه نميميره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. كم كم كوچيك ميشه تا تموم شه!

________________________________________
همه ی خاطراتی که دخترای دهه هفتادی واسه این کلیپساشون دارن و تیکه هایی که میشنون؛

دهه شصتیا با اِپـــُل دارن!


___________________________________
این مامان ها از بس جلو فک و فامیل دروغ میگن ادم میترسه تو مهمونی ها جواب سوالای بقیه رو بده !

 
__________________________________________________

از بسیجیه میپرسن:
اسمت؟ _روح الله
فامیلت؟ _سیف اللهی
نام پدر؟ _حمد الله
نام همسر؟ _سیندر الله
مدل گوشیت؟
-
-
-
_موتور الله

[ دوشنبه هجدهم آذر 1392 ] [ 19:55 ] [ vahidshaah ]

[ ]

چرا باید “خردل” اسم یه سس باشه اما “بزدل” یه توهین ؟؟؟ آخه بین بز و خر هم تبعیض ؟؟؟ آخه تا چه حد ؟؟؟

___________________________________________
رفیقمو بعد چند سال دیدم میگم چیکار میکنی؟
میگه هیچی تو کار فرش و تلویزیونم, گفتم چه خوب پولیم توش هس؟ چجوریه؟
کصافط میگه نه بابا رو فرش دراز میکشم تلویزیون نگا میکنم

_________________________________________

این پسرایی که ابرو برمیدارن ، برنزه میکنن ، لباس های تنگ با رنگ جیغ میپوشن ، مو رنگ میکنن ؛ اینا میخوان ثابت کنن دختر بودن به دله ، کلیپس بهانه است !

__________________________________________
تصمیمات کوتاه‌مدتی که قبل از خوردن شام گرفته میشه؛
حتی یک درصد هم ضمانت نداره که بعد از خوردنِ شام
اجـــــــــــــــــرا بشه ..!
_________________________________________
کورتاژ :پودر لباسشويي مخصوص نابينايان;
ضامن آهو:قسمتی از بدن آهو که اگر آن را بکِشیم آهو منفجر ميشود!
مشروبات:روبات مشهد رفته!
نلسون ماندلا:نلسون اون وسط گیر کرده!
قمقمه :پَ ن پَ قم هالیووده!
انبر:داروی برطرف کننده اسهال!
خلوص:خروس خانه ی علی دایی اینا!
شهاب حسيني:شهابي كه شبهاي محرم در آسمان ديده مي شود!

__________________________________________
از مزایای دانشگاه های ایران این است که

دخترا اگر بعد از ۴ سال هیچی نشدن

حداقل یک آرایشگر خوب میشن

_________________________________________


سوال هاي امتحان تاريخ نسل هاي بعدي(((((((:

1-چهار تن از نامدارترين ادمين هاي فيسبوك را نام ببريد.(2نمره)
2-چه كسي بزرگترين صفحه فيسبوك را تاسيس كرد ؟ (1نمره)
3-چه كساني به ريپورت كنندگان معروف بودند؟ (0.5 نمره)
4-در گذشته چه كساني بيشترين لايك را دريافت مي كردند؟ (1نمره)
5-كامنت چه بوده است؟(2نمره)
6-دزديدن استاتوس چه حكمي داشته است؟ (1 نمره)
7-سر سلسله ی پیج غیر مجاز که بود و چه کرد؟(1نمره)
8- با حالترین مطالب در کدام پیج یافت میشد؟ (1.5 نمره)

_____________________________________


سربازی راهی است برای آدم شدن پسرها .......ولی هیچ راهی برای آدم شدن دختر ها وجود ندارد!!!

_____________________________________
ميگن ديشب روحاني زنگ زده به اوباما گفته " اين تازه ظريفمون بود !! كلفتمون رو نديدي !! :))))))

______________________________________


چــرا سِـن کـه مـیـره بالا
.
.
.
.
.
دختر همسايه دیگه نمیاد دکتر بازی؟
اتفاقی مگه افتاده؟

بابا من همون دکترم تو هم همون مریضی دیگه

[ شنبه نهم آذر 1392 ] [ 20:22 ] [ vahidshaah ]

[ ]

دیشب توو خیابون پاسداران داشتم قدم میزدم،
یهو دیدم یه دختره داره دست تکون میده و میدوه طرفم.
رسید کنارمو اروم در گوشم گفت:...
تورو خدا بهش بگو اینجا جنت اباده...!!!
بعد موبایلشو گزاشت در گوشم.......
شنیدم یکی گفت: الوو الوو......
منم گفتم: جانم؟
گفت: عااغاااا، این خیابونی که الان شما و دوست دختر من تووش هستید، اسمش چیه؟؟؟؟
دختره رنگ و روش پریده بود.
یه مکثی کردمو گفتم: داداش اینجا تقریبن میشه ته همت.
گفت: پس جنت اباده؟
دختره نفسش بالا نمیومد.
دوباره یه مکثی کردم و گفتم: نه داداش اون ته نه، این ته.
.
.
.
.
اینجا پاسدارانه،،،، خیلی هم شلوغه (دور دوره) انشاالله بچه ها ۲ساعت دیگه جنت ابادن.
......عااااغااا گوشیو دادم دست دختره و فرار کردم....


برچسب‌ها: کرم دارم خو چیکار کنم

[ یکشنبه چهاردهم مهر 1392 ] [ 23:8 ] [ vahidshaah ]

[ ]

ساقه طلایی به قدری جاذب رطوبته ، که پیشنهادم اینه در ابعاد بزرگ درست کنن

توی خونه های شمال آویزون کنن ، گلوم کویر میشه وقتی میخورمش !!!!

.

.

.


توصیه های بابام به من در موقع رانندگی
سر کوچه ها یواشتر بپیچ :
شاید یکی بی شعورتر از تو پیدا شد که از اونور بیاد

.

.

.


دقت کردین ۱۰ ساعت تو اتاقی هیچ خبری نیست اصلا کسی نمیاد ببینه مردی یا زنده ای ولی تا میخوای شلوارتو عوض کنی تمام خانواده میریزن داخل

.

.

.

امروز ﯾﻪ دختر ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺮﺩ ! Sad((
.
.
.
.
.
.
.
.
.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﭙﺴﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﮐﻞ ﺑﺮﻕ . :| :))

.

.

طرز تهیه جغد:
.
.
.
.
.
.
.
.
یک ایرانی را با نت اشنا کنید.

.

.

.


دوستم داش یکی رو میزد،گفتم به خاطره من نزن گفت خفه بابا،میام چنان میزنم تو رو هم که صدا بز بدی !! :| از نفوذ و مورد علاقه بودنم در بین دوستام واقعا خوشحال شدم :|

.

.

.


پشه اومده خونمون
مامانم میگه:
بذار خونتو بخوره سنگین شه بکشیمش
شب نیاد داداشتو بخوره ! :|
من :|
بچه پرورشگاهی:|
مسئول پرورشگاه :|
بچه های کارتون خوابی :|
میدونم سر راهیم :(
.
.
.
.
ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻦ ۳ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ :
ﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﻳﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻣﻴﺰﻧﻤﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ !
.
.
.
به نظرشمارییس جمهور مصر بعد ازمبارک ومرسی چه کسی هست؟
1.خواهش میکنم
۲.دمت گرم
۳.خسته نباشی
۴.متشکرم


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ جمعه دوازدهم مهر 1392 ] [ 23:42 ] [ vahidshaah ]

[ ]

یه زمانی از محبّت خار ها گُل میشدن
الآن دیگه از محبّت گُل ها هم هار می شوند…

والّـــــــا…..!!!!

.

.

.


ملت از خونه زنگ میزنن بیرون غذا سفارش میدن،
اونوخت من از بیرون زنگ میزنم خونه سفارش میکنم غذامو نخورن!!

.

.

.


دُخترا تا وقتی لاک ِ ناخنشون خـُشک نشُده
کاملاً بی دفاع ُ بی خَطَرن...

.

.

.


من معنی کاسه ی داغتر از آش رو نمیدونستم
تا اینکه با مایکروویو آشنا شدم…!

.

.

.


یه بار تو فامیل داشتن ازم تعریف میکردن اومدم مثلا فروتنی کنم
گفتم نه بابا اغراق میفرمایید منم یه خری مثله شمام!!!!

.

.

.


هیچی هم بهتر از این نیس که لنگ ظهر از خواب بیدار شی

ببینی تو خونه بوی قرمه سبزی میاد ^_^

.

.

.

من که رکیک ترین فحش بابام ” دیوانه “

و مستهجن ترین حرف مامانم ” بی شخصیت ” بود شدم این!

خدایا به حق همین ماه عزیز بچمو به تو سپردم!

.

.

.

دارو چیست !؟

دارو عبارت است از مجموعه عوارضی جانبی

که بعضاً اثرات درمانی هم دارد برای رفع این عوارض جانبی

داروهای دیگری تجویز  می‌شوند که خود این چرخه را تا نابودی کامل بیمار طی می‌کنند!

.

.

.


یکی از دردناک ترین اتفاقاتی که تو خرداد ماه می افته

شیرین شدن گوجه سبزه !


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ سه شنبه نهم مهر 1392 ] [ 0:2 ] [ vahidshaah ]

[ ]

قیافه اورجینال دخدرا اول صبح!!
d136_563606_5335865033956.jpg


برچسب‌ها: قیافه دخدرا وقتی از خواب بیدار میشن

[ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ] [ 23:34 ] [ vahidshaah ]

[ ]

پسر خالم آیپدشو گذاشته بود رو زمین منم فک کردم از این ترازو دیجیتالاس رفتم روش وایسادم


هیچی دیگه بیچاره کور شد از بس گریه کرد.......

.

.

.


دختره نوشته که از همه ی پسرا بدم میاد !

منم زیرش کامنت کردم :

آخه افغانیییییی من چیکارت کردم ؟

من که نشستم اینجا تو خونمون دارم چاییمو می خورم...

.

.

.

.


ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﺭﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯿﺪﻧﺪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ: عزیزم ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ...ﮔﻮﺷﺘﻮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ،ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻧﺶ ﺗﻮ ﻭﺍﯾﺘﮑﺲ ... ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻭ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻭﺯﻧﺪﺵ |:
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺣلقهﺯﺩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺪ ... ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﭘﺪﺭﺑﭽﻪ ﺳﺮ ﻧﺮﺳﻪ :|
ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻡ ....ﻧــﻪ!!
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﯾﻀﻢ :|ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ :|

.

.

.

من به مامانم اسمس ميزنم جواب ميده "پيامت دريافت شد" !
يه چيز تو مايه هاى عمار عمار ياسر، ياسر به گوشم :|

.

.

.

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻻﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺯ ﺣﺎﺝ ﻋﺎﻗﺎ
ﻧﻘﻮﯾﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺍﯾﻦ
ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ کامنت میذارن ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﻪ !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﻭﺥ ﻧﺮﯾﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺍﺱ ﺧﺎﻃﺮ 2 ﺗﺎ کامنت |: ﻭﺍﻻ |

.

.

.


ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻏﺬﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ 2 ﺗﺎ ﭘﯿﺘﺰﺍ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ .
ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺘﺰﺍ؟
ﮔﻔﺖ: اگه واست ﭘﯿﺘﺰﺍ میگرفتم ﮔﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺮﺍ ﺗﻮ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻢ !
به دوتا پرورشگاه سر زدم هردوتاشون گفتن قیافت خیلی آشناس :| :)))

.
.
.
.
ﺧﻮﺑﯿﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﻩ؟ |: ﺑــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕِ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺧﻮﺑﻴﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﮕﻪ؟
ﺍﻭﻣﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝِ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﻯ
ﻛﻪ
ﭼﻰ؟ ﻣﻴﺨﻮﺍﻯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ؟ !!
ﺗﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ؟؟ ﺗﻮ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﻯ؟ ﺍﺯ ﻋﺎﻗﺒﺘﺖ
ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻰ؟
ﻛﺼــــﺎﻓـــط :|||
ﻗﻴﺎﻓَﺸﻮ |:

.
.
.
.
من تو دفترچه تلفن گوشیم اصلا شماره دختر سیو نکردم،ولی ممکنه مثلا به شاپور زنگ بزنی اون ور خط یه داف با صدای

.
.
.
ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﻪ ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺏ ﯾﺦ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺭﻭﺵ

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭙﺮﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﮕﻢ ﻧﺘﺮﺱ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻩ ﭘﺸﺘﺘﻢ

مریــضم مریـــــــــــــض ، میفهمی ؟؟؟؟؟
.
.
.
ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻣﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﭗ ﺑﻬﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺪﺭﺷﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ |:
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭ ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻦ، ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭ ﻣﻨﻪ،
ﺧﺐ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﮐﯿﻪ،
ﻭﻟﯽ ﮐﻼ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ |:
ﺧﻞ ﻭ ﭼﻠﻢ عمته


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ شنبه سی ام شهریور 1392 ] [ 21:39 ] [ vahidshaah ]

[ ]

چشماتونو ببندید و اون لحظه ای رو به خاطر بیارید که آخرین امتحان رو تموم کردید و برگه رو دادید به مراقب و با یه حس خَلاصی دارید میاید سمت خونه و واسه تابستون نقشه میکشید و هزارتا رویا …
هووووووووووی عمو کجایی ؟ جلوی پاتو نگاه کن ؛ فردا باید بری مدرسه …
 

 
حلول ماه مهر
ماه اتمام خوابهای رویایی
شب بیداری های طولانی
بخور بخواب و بیکاری
گشت و گزار و عیاشی
بر شما خجستگان عزیزتر از جان ، تبریک و تسلیت باد …
 

 
بابا غصه نداره تا چشم به هم بزنی تموم میشه …
“زمزمه های پدر و مادر در عصر ۳۱ شهریور”
 

 
یادش بخیر حس بعد از آخرین امتحان سال و شروع تابستون و یادش بخیر عصر ۳۱ شهریور و همه خاطره هایی که جلوی چشامون بود …
 

 
یادش بخیر یه زمانی تو مدرسه با دوستمون هماهنگ می کردیم که :
تو اجازه بگیر برو بیرون منم ۲دقیقه دیگه میام !
بعد معلم عقده ای می گفت صبر کن تا دوستت بیاد بعد برو …
من که حلالشون نمی کنم !
 

 
زمانی که داداشم میرفت مدرسه ، شبها با جوراب و شلوار لی میخوابید که صبح ۵ دقیقه دیرتر بیدار بشه …
 

 
یادمه همیشه واسه اینکه زود برم تو کوچه بازی کنم ، مشقامو چند خط در میون رد میکردم تا زودتر تموم شه …
 

 
شما یادتون نمیاد اون روزهایی که هوا برفی و بارونی بود ناظم مدرسه میگف امروز صف نیست مستقیم برید سر کلاس ما هم خر کیف میشدیم میرفتم کلاس
 

 
شما یادتون نمیاد اوج احتراممون به یه درس این بود که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم
 

 
همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من میفته …
 

 
یادتون میاد ؟؟؟
نوک مداد قرمزای سوسمار نشانو که زبون میزدی خوش رنگ تر میشد …
 

 
یادش بخیر خط فاصله هایی که بین کلمه هامون میذاشتیم یا با مداد قرمز بود یا وقتی خیلی میخواستیم خاص باشه ستاره می کشیدیم …
 

 
یادش بخیر تو دبستان سر کلاس وقتی گچ تموم میشد ، خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه بریم از دفتر گچ بیاریم …
همیشه هم گچ های رنگی زیر دست معلم زود میشکست، بعدم صدای ناهنجار کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه !
 

 
یکی از ترسناک ترین جملات دوران مدرسه :
یه برگه از کیفتون بیارید بیرون !
 

 
لیدیز اند جنتلمن ، کمربندهاتونو محکم ببندید
داریم به شهر آرزوهــا نزدیک میشیم ،
اِاِاِعــه ، فک کنم رسیدیم ،
پیاده شید بابا پیاده شید رسیدیم به مدرســه !!
 

 
در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت
تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . . .
 

 
سال جدید تحصیلی را به شما دوست عزیزم تبریک میگم ،
امیدوارم شما هم مثل من به درجات بالای علمی دست پیدا کنید !!
 

 
اول مهر و شروع شدن حکم فرمایی شما را در مدرسه تبریک میگوییم ،
از طرف جمعی از بچه ها واسه شما مدیر عزیزمـــون !!
 

 
اگه گفتی شباهت معلم با دماسنج چیه؟
هر دوشون وقتی صفر رو نشون میدن ، آدم می لرزه!
به اول مهـــر خوش اومدی
 

 
دلم واسه اول دبستانم تنگ شده
که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایسادی
یه نفر میاد و بهت میگه با من دوست میشی؟
حالا ما که دوستیم، فردا سر صف میبینمت !!
 

 
برای با هم بودن بهانه زیاد است
بیا ما هم با هم باشیم
البته فردا سر کلاس !
 

 
دقت کردین جدیدن داره یه بوهایی میاد ؟!
پاک رفته تو اعصابم ،موندم چیه این …
” بوی ماه مهر ، ماه مدرسه “
” بوی شادی های راه مدرسه “
اِاِاِ ایـــن بود ؟!!
 

 
حلول ماه مهر
ماه اتمام خوابهای رویایی
شب بیداری های طولانی
بخور بخواب و بیکاری
گشت و گزار و عیاشی
بر شما خجستگان عزیزتر از جان ، تبریک و تسلیت باد …
 

 
یادش بخیر ، پشت دفترای قدمیم مدرسه ؛ آدمک چارخونه روی تخته سایه :
“تعلیم و تعلم عبادت است”
 

 
ماه مهر از آنچه در تقویم می بینید به شما نزدیک تر است !
چقدر زود دیر میشود …
 

 
یادش بخیر ؛ در به در دنبال یکی میگشتیم دفترامونو جلد کنه !!!


برچسب‌ها: وای وای وای مدرسه

[ شنبه سی ام شهریور 1392 ] [ 21:33 ] [ vahidshaah ]

[ ]

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 ] [ 21:9 ] [ vahidshaah ]

[ ]

خیلی دوست دارم بدونم اونهایی که همزمان با خیابانی امتحان 

گزارشگری دادن و رد شدن چطوری بودن؟
.
.
.
من حاضرم آمونیاک خالص تنفس کنم ولی....

.

.

بوی ماه مهر به مشامم نرسه . .

.

.

.ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺍﺥ ﺟﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ .....
.
.
.
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ: ﯾﺎ ﺍﺑﻠﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ

.

.

.

لعنت به این شانس!

الآن نشستم با هر دینی حساب کردم

دیدم میرم جهنم.

.

.

.


مـهــــم نیـست چندتـا کامنت دارم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مهــم اینه کــه 4تــا آدم حســابی کامنت میدن

.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﭘﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ یا اتوبوس ﻫﺴﺖ ﺩﺭ هیچ عملیاتی نیست
.
.
.

اين كه ميرن خواستگاري و بعد از جواب گرفتن نشون ميبرن...اين همون بيعانه اس!

يعني به كسي ندينش ميايم ميبريم!!!


برچسب‌ها: بیا فقط بخند

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 ] [ 12:26 ] [ vahidshaah ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه